guideid.com (English) guideid.co.uk (English) guideid.nl (Nederlands) guideid.de (Deutsch) guideid.be (Nederlands)

Tips & Tricks

Vijf eenvoudige tips om te starten

Hier volgen vijf tips over belangrijke zaken voor het ontwerpen van een tour en het aanbieden van de tour op uw locatie. Neem gerust contact op met onze partners voor meer handige tips & tricks.

Tip 1

Richt u om te beginnen op de grootste doelgroep

De audiotour heeft de grootste kans van slagen als deze gericht is op de grootste doelgroep. Voorbeeld: u hebt 100.000 bezoekers per jaar, waarvan 25.000 kinderen en 75.000 volwassenen. 80% van de volwassenen spreekt Engels en de overige 20% spreekt een andere taal. Dan moet u beginnen met een audiotour die gericht is op de groep Engels sprekende volwassenen, waarmee u de kans verhoogt dat de meeste bezoekers de audiotour nemen. U kunt altijd later andere talen of een tour voor kinderen toevoegen.

Tip 2

Gebruik korte teksten en bied een keuze

Bezoekers vinden een bezoek veel leuker als ze de tour zelf kunnen beïnvloeden. Bovendien gaan bezoekers zich snel vervelen als geluidsfragmenten te lang zijn. Daarom is het beter te kiezen voor een korte inleiding, gevolgd door opties voor uitgebreidere informatie van 1 à 2 minuten. Dit zal uw content levendig maken en de bezoeker sterker bij uw verhaal betrekken. De interactie tussen de fysieke objecten, de tentoonstelling in zijn geheel en de audiotours zal voor een unieke en stressvrije ervaring zorgen.

Tip 3

Gebruik professionele voice-overartiesten

Het gebruik van professionele voice-overartiesten heeft vele voordelen. De voice-over heeft ervaring met het kiezen van de juiste toon en is in staat emoties in de geluidsopname te brengen, waardoor de audiotour van begin tot eind levendiger wordt. Let maar eens op hoeveel handgebaren u maakt als u spreekt en hoeveel gezichtsuitdrukkingen u gebruikt om het gevoel bij het verhaal over te brengen. Bezoekers zien de persoon die hen toespreekt niet, maar voice-overs weten hoe ze hetzelfde kunnen overbrengen door alleen hun stem te gebruiken. Ze kunnen een enorm verschil maken tussen een tour die alleen educatief is en een tour die een boeiende ervaring is. Zij brengen uw verhalen tot leven.

Tip 4

Keep it simple

Uw medewerkers vormen een belangrijke factor voor het succes van de tours. Zorg ervoor dat zij weten waar de tours over gaan en dat zij er enthousiast over zijn. Hun enthousiasme zal zorgen voor een positieve start van de tour.

Tip 5

Zorg voor correcte informatie

Zorg ervoor dat bezoekers altijd de tour krijgen waar ze om gevraagd hebben en dat de content up-to-date is. Niets is erger dan een verkeerde tour of bezoekers die terug moeten naar de balie omdat er iets is misgegaan. Doe de tour af en toe zelf om te zien hoe u die zelf ervaart. Als u in de loop van het jaar iets veranderd hebt, geeft de tour wellicht niet dezelfde indruk als voordien. Het kan ook nuttig zijn fragmenten op te nemen voor bijvoorbeeld 25 objecten voor een tour van 20 objecten en een paar objecten gedurende het jaar te verwisselen. Dit kan bezoekers inspireren om een tweede keer te komen.